Algemene informatie

Naam: Hodena, HOme DE NAyer.
Oprichtingsjaar: 1970.
Stichter: Jean-Paul “Pikke” De Handschutter.
Clubkleuren: Rood – Groen – Rood.
Plaats: Mechelen en vanaf 1982 Sint-Katelijne-Waver.

Historiek

Inleiding

Na een ogenschijnlijk eindeloze zoektocht doorheen het archief, verscheen er na enkele weken dan toch licht aan het eind van de tunnel. Het was hoegenaamd niet eenvoudig om de geschiedenis van Hodena enigszins correct te reconstrueren, maar ik denk dat onderstaande teksten niet al te veel afwijken van de waarheid. Ik heb het geheel in drie delen onderverdeeld: een fotopagina met enkele foto’s doorheen onze geschiedenis, een historiek waar er per vijf jaar de evolutie wordt geschetst en enkele verhalen uit de oude doos, waar er iets dieper wordt ingegaan op bepaalde feiten uit clubgeschiedenis van Hodena.
Alvast veel leesgenot!

1970-1975

In 1970 begint er op Home De Nayer in Mechelen het idee te bloeien om alle studenten te verenigen in een nieuwe club. Jean-Paul “Pikke” De Handschutter begint samen met Frans “Cois” Van Rooy, Draelants Elie, Mark Piot, Segers Rik, Verstraelen Mark en Sneyers “Sik” Joris aan het nodige denkwerk. Al snel vinden ze een clubnaam Hodena, kiezen ze de clubkleuren rood-groen-rood en schrijven ze het clublied. In mei 1970 wordt Hodena opgericht en omdat het jaar bijna om is, wordt er beslist om een voorlopig praesidium aan te stellen ter voorbereiding van het eerste echte clubjaar 1970-1971. Jean-Paul “Pikke” De Handschutter wordt de eerste Praeses, de andere functies worden verdeeld onder zijn medestichters: vice-praeses, secretaris, feestleider, reisleider, schachtentemmer en penningmeester. Voor de eerste club (cantus) is het wachten tot 17 december 1970. Het is op die cantus dat het voorlopig praesidium definitief verkozen wordt. Hodena telt in zijn stichtingsjaar 51 leden en voor de schachten is er nog geen echte doop voorzien. Zij zorgen voorlopig in hoofdzaak voor de bierbevoorrading. In de daaropvolgende jaren komt er de echte doorbraak en kent Hodena een snelle aangroei van nieuwe leden. Zo zijn er in het tweede jaar al 86 leden en komen er op het eerste bietenconvent maar liefst 70 studenten kennis maken met de jonge club. Michel Theunen, toekomstig Praeses, richt in 1973, via het VMSC voor het eerst een sportcompetitie in voor alle clubs en kringen uit Mechelen: nl. de Melaanbeker. Zo kán er niet meer naast Hodena gekeken worden! Een persoon die heel veel heeft betekend in de pioniersjaren van Hodena was de rector (conciërge) van de Home: pater Emiel van der Hart. Hij werd door de club dan ook voorgedragen als Peter en kreeg in die hoedanigheid een lint in de clubkleuren. Het jaar 1974-1975 wordt het jaar van de waardering, wat zich vooral uit door een erkenning van Hodena door de andere clubs en kringen en een plaatsje voor ons, door praeses Michel Theunen lichtjes gewijzigde, clublied in de Codex. Bovendien worden er zwaardere doopnormen en ontgroeningsopdrachten vooropgesteld. In oktober vindt daarom de allereerste doop van Hodena plaats, waarop een dertigtal bieten zich onderwerpen aan de grillen van onze doopmeesters. Op het einde van het jaar (6 mei 1975) wordt het 5-jarig bestaan van Hodena gevierd met een Dies Natalis club.

1975-1980

Het eerste lustrum is voorbij en een pagina in de geschiedenis van Hodena wordt omgedraaid. Met onder andere een verplaatsing naar de ‘Wieze Oktoberfeesten’, de plaatselijke bierfeesten en een bezoek aan de vroegere brouwerij Supra in Mechelen gaat het jaar 1975-1976 rustig zijn studentikoos gangetje. Van de daaropvolgende jaren is spijtig genoeg bitter weinig informatie teruggevonden, maar we mogen ervan uit gaan dat het clubleven bij Hodena gezwind verdergaat. Dat valt alleszins te concluderen uit het stabiele ledenaantal (74 in 1978-1979) en het grote aantal TD’s en cantussen. Op 10 augustus 1979 bereikt ons dan het tragische nieuws over het overlijden van pater van der Hart, peter van Hodena sinds de oprichting in 1970. Hij was voor Hodena een trouwe vriend en ware broeder en het gemis was dan ook groot. Datzelfde jaar werd Dirk Vanhecke aangesteld als zijn opvolger en tegelijkertijd voorgedragen als nieuwe Peter voor Hodena. Hij is op dit moment nog steeds werkzaam op onze school, zij het als docent, en draagt daarnaast, in zijn functie van Ere-praeses van De Wesp, zijn steentje bij tot het studentenleven in Katelijne. Tot hiertoe werden schachten doorheen het ganse jaar op alle activiteiten ontgroend, maar op 19 februari 1980 stelt Hodena haar eerste echte ontgroeningscantus voor. Enkele opdrachten van toen: de politie gaan lastigvallen met een paar pertinente vragen, 10 jeneversoorten verzamelen en extra zebrapaden gaan schilderen in het Mechelse stadscentrum. Gezien het grote aantal schachten volgt er datzelfde jaar zelfs een tweede ontgroeningscantus, nl. op 29 april 1980. Om het schooljaar af te sluiten wordt er ter gelegenheid van ons tiende levensjaar een Lustrum-TD gegeven.

1980-1985

Hodena begint aan zijn laatste jaren in Mechelen in afwachting van de verhuis naar Katelijne. Op 26 november 1980 wordt er voor het eerst in het Mechelse studentenmilieu een free-podium georganiseerd. De massale opkomst toont aan dat dit een geslaagd initiatief van Hodena is. Het allerlaatste schooljaar van De Nayer in Mechelen (1981-1982), wordt ingezet onder leiding van senior Marc Nechelput, die zo’n 83 commilitones onder zijn hoede krijgt. Hodena kent dat jaar ook zijn welverdiende nationale doorbraak door een interview op de BRT-radio. Wat dat juist inhield, valt in archief nogal moeilijk te achterhalen, maar het is zonder twijfel de gepaste erkenning van onze club. Ook nieuw dit jaar is de rector van de Home, Marc Carlier, traditiegetrouw daardoor ook direct de Peter van Hodena. Op woensdag 6 oktober 1982 is het dan eindelijk zover: het zware afscheid van onze moederstad Mechelen en de verhuis naar de nieuwe campus in Sint-Katelijne-Waver. In één grote stoet trekken studenten en docenten van de Melaan naar de nieuwbouw aan de De Nayerlaan. Slechts één troost voor Hodena: omdat de nieuwe Home nog niet gebruiksklaar is, kunnen we genieten van een met een jaar verlengd verblijf op de Home in Mechelen. Ons nieuw stamcafé wordt er eentje in Katelijne: nl. de Wachtzaal aan het station. En dat die verhuis naar Katelijne ons geen windeieren legt, illustreert de enorme opkomst van bieten bij de doop en ook een ongezien aantal aanwezigen op de clubavond enkele weken later: praeses Eric Swinnen telt meer dan 100 (honderd) leden op de Mosselsouper! Voor het tweede jaar op rij wordt er een nieuwe Peter ontgroend: Maarten, de nieuwe rector van de Home. Zijn verloofde Hilde wordt de eerste Meter van Hodena. in 1983-1984, het eerste jaar op de nieuwe Home in Katelijne, wordt onze nieuwe senior Geert Sempels vergezeld van wel meer dan 60 bieten tijdens de doop. De doop ontrolt zich voor het eerst volgens een nieuw stramien: samenkomst in het zaaltje van de nieuwe Home, de eerste lekkernijen op het graspleintje en dan met de camion naar Mechelen. Na 14 jaren wachten mag Hodena in december 1983 zijn debuut maken als Revueorganisator. Op 19 april 1985 mag senior Peter Buelens voordansen op het Galabal voor ons vijftiende verjaardag, met de Salons Coosemans in Mechelen als locatie. Een ander belangrijk feit uit dat jaar is het protest onder leiding van het ARK tegen de beslissing van de stad Mechelen om het sluitingsuur van cantussen en TD’s terug te brengen tot 24.00u, wat uiteraard onaanvaardbaar is voor iedereen met ook maar een beetje gezond verstand.

1985-1990

We schrijven 7 oktober 1985 als onze 70 leden de bieten verwelkomen op het Schachtenconvent in de Home. Na afloop trekken we onder leiding van onze senior Jozef Diels met z’n allen naar het nieuwe clubcafé: Fruytenborgh, gevestigd waar nu ons Palladium is. Tijdens de verkiezingscantus komt Lieven Derijcke op als Praeses en haalt zijn slag thuis, hij mag het volgende jaar met de hamer rondzwaaien. Op 7 oktober 1986 trekken de studenten van De Nayer in groep naar de basketbalwedstrijdMaes Pils RC Mechelen tegen het Engelse Kingston. Gesteund door zoveel supportersgeweld en studentikoos gezang houden de Maneblussers de overwinning thuis (104-90). Nieuw in het jaar 1986-1987 is de verrassingscantus, ditmaal terug in De Wachtzaal. Wat de inhoud betref moet ik jullie teleurstellen, verrassing blijft verrassing, maar wat ik wel kan verklappen is dat er die avond voor het eerst een clublied als straf wordt uitgedeeld: elke keer dat Hodena weerklinkt, moet de gelukkige een halve pint ad fundum drinken. De totaalsom kan u zelf maken! Op 17 december 1986 stelt Hodena haar Revue voor aan het grote publiek. Van de huidige docenten werden toen al de volgende gepersifleerd: Asselman, Folens, Engels, Somers, Gielis en Van Reusel. De daaropvolgende jaren word de natuurlijke drang naar vrouwen steeds groter en groter en uiteindelijk zo ondraaglijk dat er verschillende TD’s en cantussen samen met Toeristika uit Mechelen worden ingericht. We sluiten deze periode met een nieuwe Hodena-productie: de Revue van 13 december 1989 in zaal Volksbelang te Mechelen. Net zoals de vorige revue in 1986 is het Wim Penris die de regie voor zijn rekening neemt. Dit keer draait het allemaal rond de machtsstrijd voor de opvolging van directeur Verwilt: in dit fictieve verhaal gaan Poleunis, Pinceel, Vits en Adriaenssens in de clinch met elkaar en trekt deze laatste aan het langste eind. In werkelijkheid wordt een zekere Willy Asselman enkele maanden nadien de enige en echte directeur.

1990-1995

Hodena is 20 jaar jong, dat is niet niets en onder leiding van praeses Tom Sels en zijn praesidium kunnen de commilitones genieten van twee lange lustrumweken: vaten, een TD, worstenavond, een kroegentochtje, een Lustrumcantus en last-but-not-least ons Galabal op 30 november 1990 in zaal Volksbelang te Mechelen. Later op het jaar volgt er nog de vijfbierencantus. Dit ‘verslag’ van onze ab-actis is tekenend: “Van deze cantus weet ik niets meer. Mijn excuses hiervoor. Eén ding weet ik, dat is dat er 5 bieren waren en dat ze goed waren.” Dat zegt, me dunkt, voldoende over het geslaagd zijn van de cantus! Het ledenaantal schommelt in die jaren rond de 95, wat betekent dat Hodena nog steeds de grootste club van Mechelen en Katelijne is. Zo laten zo’n dertig bieten zich in oktober 1991 dopen door de geoefende doopmeesters en ook de jaren erna blijft dat aantal ongeveer constant. In 1992 ziet de Nacht van de Mechelse Student het levenslicht en de eerste editie wordt afgetrapt op 27 februari in de stadsfeestzaal van Mechelen. Dit is een organisatie die door de vzw Mechelrock wordt gedragen in nauwe samenwerking met de Mechelse en Katelijnse studentenclubs, waaronder dus Hodena. De eerste editie lokt meer dan vierhonderd bezoekers en dat klimt in de topjaren boven de tweeduizend (!). Maar net zoals het zoveel het geval is: mooie liedjes duren niet lang en eind jaren ’90 trekt de vzw zich terug uit de organisatie waardoor de Nacht van het voorspel verdwijnt, hoewel de Mechelse clubs nog pogingen doen om de zaak nieuw leven in te blazen. De tot hier toe laatste Nacht vond plaats in april 2004. De Revue passeert nogmaals bij Hodena in 1993 met als titel: ‘De odyssee van Asselman’. De korte inhoud: “De directeur pakt uit met een nieuwbouw die verdacht veel geld kost. Om de doofpot gesloten te houden, vertrekken alle docenten op een snoepreisje, met de nodige problemen als gevolg.” Vanaf het schooljaar 1993-1994 trekken we naar ons huidig stamcafé Palladium. Hodena brengt ook voor de eerste keer een cultureel bezoek aan brouwerij Roman in Oudenaarde. Nieuw in het jaar 1994-1995 is ons grote Hodenaschild dat aan vervanging toe was, twee schachten hebben een enorme kluif aan deze ontgroeningsopdracht. Dat het resultaat goed was, bewijst het feit dat dit schild nog altijd in gebruik is tegenwoordig en dat het nog in goede staat verkeert.

1995-2000

Naar aloude traditie wordt ons vijfde Lustrum gevierd met een Galabal. Ditmaal mag praeses Gaëtan “Vieux-Temps” Pluym de avond op gang dansen. Het geheel gaat door op 1 maart 1996 in zaal Gildenhuis te Duffel. In december 1997 is het thema van de Hodena-revue: ‘Parallel’, naar het nieuwe kunstwerk aan de ingang van de school. De laatste jaren van de eeuw worden gevuld met de alombekende activiteiten: verrassingscantus, vijfbierencantus, kippencantus en uiteraard bietenconvent en doop. Meer informatie altijd welkom, want veel valt er over de periode 1995-2000 niet terug te vinden in het archief.

2000-2005

In november 2000 mag senior Steven Lisens ons vorige Lustrum inzetten: Hodena wordt 30 jaar. Met een openingsdag, een caférock in de PD en een galabal is de lustrumweek goed gevuld. Het jaar daarna komt Hodena nog eens aan de beurt voor de opvoering van de Revue. Op 13 december 2001 loopt de polyvalente zaal vol en kunnen de aanwezigen genieten van de voorstelling met als titel: ‘Gezocht: conciërge (m/v) voor een nieuw schoolgebouw’. Dat nieuwe gebouw brengt ook een einde aan de jarenlange omzwervingen van Hodena tussen alle zalen in het Mechelse. Vanaf nu is er een zaaltje op school waar alle TD’s en cantussen kunnen doorgaan indien gewenst. De opkomst van de computer in de jaren 1990 en de daling van het aantal kotstudenten zorgt voor een terugloop van het ledenaantal, gemiddeld kent Hodena nog 10 à 15 schachten. Maar zelfs dat kan Hodena niet schaden, want zij die blijven komen, hebben er in geen jaren spijt van en houden aan hun studententijd alleen maar de beste herinneringen over. Hodena evolueert uiteraard mee met zijn tijd en in 2002 komt er dan ook een eerste site online; het is onze toenmalige ab-actis Ivan Chramtsov die het voor zijn rekening neemt. Niet veel later zorgen pro-senior Tim “Swa” Van den Eynde (2001-2002) en de quaestor uit 2000-2001 Wim “Bastos” Aerts voor het ontwerp van een nieuwe site, die nu nog steeds de basis vormt van de huidige.

2005-2006

Hodena viert haar 35-jarig bestaan in grootse stijl met een Galabal in zaal Lemenhoek in OLV Waver! De foto’s kan u hier nog eens bekijken.

Uit de oude doos

1970 – Oorspronkelijk Clublied

In 1970 schreef J-P De Handschutter een clublied voor het pasgeboren Hodena. Na enkel lichte wijzigingen in 1975, moest het door de verhuis naar Katelijne uiteindelijk volledig herschreven worden. In het oude clublied werd immers verwezen naar de Melaan in Mechelen waar het De Nayer Instituut gevestigd was (in feite het Jef Deneynplein). Vanaf 1982 kennen we zo ons huidige clublied.

A1
Als Hodena is op zwier,
stinkt de Melaan van ver naar bier!
Reikt het bier de tafels rond,
en drinken wij tot op de grond!

A2
En dat bier drinken wij nu zo graag,
want Hodena is onze saag!
slaat nu maar een nieuw vaatje aan,
daarom klinken wij hier te saam!

A3
En al zijn we helemaal platzak,
en al zijn we allemaal strontzat,
laten we ons nog wat moed inzuipen,
en daarna naar ons kot toe kruipen!

1970 – VMSC: Verenigde Mechelse Studentenclubs

We gaan terug naar het einde van de jaren ’60, waar er een nood was aan contact tussen de verschillende Mechelse studentenclubs. Daarom werd er in 1970, naast het bestaande THVM (Technisch Hoogstudenten Verbond Mechelen), een nieuwe overkoepeling opgericht: het VMSC. Van de nu nog bestaande clubs deden de volgende toen al mee: De Wesp, Antigonia, Hodena, Topas, Toeristika en Retabo. Daarnaast waren er nog 8 clubs bij die spijtig genoeg niet meer bestaan. Al de aangesloten clubs betaalden aan het VMSC een jaarlijks lidgeld voor de bekostiging van de administratieve werking. De activiteiten waren uiteenlopend en soms groots: Spel Zonder Grenzen, kanowedsrijd, volleybal, toneel- en filmvoorstellingen, fietsen op rollen, de Mechelse Bierfeesten, bovenop de evidente TD’s en een massacantus. Tussen 1972 en 1976, in de beginjaren van het VMSC, was Michel Theunen (Senior Hodena 1974-1975) vier opeenvolgende jaren praeses. Hij stond onder andere mee aan de wieg van de volleybalcompetitie. Door het bestaan van het KVTHVM in Mechelen en Katelijne en sinds 1997 het KVHVM te Mechelen, werd het VMSC overbodig als studentenkoepel en verdween het begin jaren ’90 dan ook uit het Mechelse studentenleven.

1976 – Eindelijk onafhankelijkheid

In de beginjaren van Hodena was er een andere studentenclub die de overhand had in Home De Nayer. Het was voor de clubpioniers niet gemakkelijk om een eigen weg in te slaan want in die tijd was het niet abnormaal dat je bij twee verschillende studentenclubs was aangesloten. In die groeijaren kon bij Hodena wel alles, simpelweg omdat er geen geschiedenis was waarop kon verder gebouwd worden. De jonge club is dan ook andere activiteiten beginnen organiseren waardoor het ledenaantal vlotjes steeg, het zogenaamde gat in de markt. Hodena kon het zich niet permitteren haar leden voor de keuze te zetten: Hodena of een andere club; maar toen die andere club dat wel probeerde, draaide het goed uit voor Hodena, want een ganse rist leden besloot enkel nog bij Hodena actief te zijn. Vanaf die moment werd Hodena de grootste club aan het De Nayer Instituut.

Pro-Senior Alfons Van den Broeck (1976-1977, zie foto) omschrijft het als volgt:
(Sommige delen van de mail d.d. 28/10/05 zijn weggelaten: “(…)”)

“Studentenclub “De Wesp” had eigenlijk in de periode 1970-1975 het alleenmonopolie in het Home De Nayer, en Michel Theunen heeft daar baanbrekend werk verricht om de invloed van studentenclub “De Wesp” te verminderen, en daarna te breken. Hij kreeg daar ook steun van Pater van der Hart in. (…)

Bij het begin van het schooljaar 1975-1976 had Hodena een praeses met veel gezond verstand, Luk Grillet, dat is de man die letterlijk een begin gemaakt heeft met de eliminatie van de Wesp binnen het Home De Nayer. De Wesp had toen een zéér sterke praeses, maar wij hadden er ook één. En die psychologische oorlog is gewonnen in het voordeel van Hodena, einde schooljaar 1975-1976 toen De Wesp sterk verzwakt was. (…)

De verkiezingen van de praeses bij Hodena, eind schooljaar 1975-1976 was een mijlpaal in de geschiedenis van Hodena : twee kandidaten van de Wesp, één kandidaat van Hodena. De Wesp voelde zéér duidelijk dat ze minder en minder macht had over Hodena, probeerde te counteren, en voelde dat dit in haar handbereik lag : ze hadden nl. twee kandidaten. Pas op : de Wesp had toen nog veel invloed binnen Hodena qua leden. De oorspronkelijke kandidaat van Hodena was toen vrij zwak, had relaties met de Wesp, beïnvloedbaar.

Toen heb ik mij binnen de gestelde termijn, kandidaat gesteld, en De Wesp voelde zeer duidelijk nattigheid. Ik was op dat ogenblik tweedejaars student Klinisch Laborant, een paramedici, en zou mogelijk een studentenclub leiden die voor 99% uit ingenieurs zou bestaan. Dat was te veel voor de Wesp : ze hebben mij op alle mogelijke manieren proberen te pakken (…) maar uiteindelijk werd ik wel verkozen. (…)

De Wesp was toen verdeeld gelukkig – onder het motto : die haalt het toch nooit. Op de eerste dag van het schooljaar 1976-1977 ontploft de bom : tijdens een voorstelling voor eerstejaarsstudenten verzorg ik een dermate voordracht aan deze studenten om zeker niet aan te sluiten bij De Wesp : (…). Dit had de toenmalige praeses van de Wesp niet verwacht. (…) De Wesp had toen maar 2 nieuwe leden, that’s all. De wet was gesteld. Het is toen nog een behoorlijk ruchtzaam jaar geworden, maar uiteindelijk met de steun van Pater Van Der Hart, is alles in orde gekomen.

Als ik nu een uitnodiging ontvang, blijkt alles uiteindelijk toch op zijn poten gevallen te zijn : de club heeft deze oorlog overleeft en dat doet mij plezier : ik heb tenslotte een jaar mogen overdoen (derde jaar) omwille van al deze perikelen maar het was het waard.”

1982 – Verhuis naar Katelijne

Verhuis naar Katelijne.   Bij het begin van het schooljaar 1982-1983 verliet De Nayer, na een geschiedenis van 60 jaar, de geliefde Melaan en kreeg het een nieuwe thuishaven in Katelijne. Dit werd op een gepaste en uitbundige manier gevierd met een grootse studentenhappening. Men trok met een 600-tal studenten in stoet van Mechelen naar Katelijne, vergezeld van doodskisten en rouwbanden, om zo hun spijt te betuigen over het feit dat de Melaan diende te worden verlaten.

Uit het verslag van toen:”Tegen twee uur sloften we met weemoed in ons hart naar het Jef Denynplein, geruggensteund door nen hele tros bieten. Rond half drie werd dan het startsein gegeven en zette de koers zich in beweging. De Charel (directeur Verwilt), den deken en den burgemeester van Mechelen zetten aan de grens Katelijne- Mechelen de sprint in. Natuurlijk won de Charel, dan kon hij eerst beginnen met speechen. En toen gebeurde het, terwijl den burgemeester van Mechelen zijn tranen wegveegde en den burgemeester van Katelijne ons opgetogen stond toe te wuiven, kwam daar in de verte onze attractie aangereden: ne reuzewagen, met daarop ons reuzegroot schild, reuzelekkere pannenkoeken en ne reuzegrote Kop Van Jut. En in plaats van Katelijne binnen te stappen kwam iedereen terug om ne lekkere Hodena-pannenkoek te ontvangen. Na deze enorme smulpartij trok de stoet verder naar het marktplein in Katelijne. Onderweg passeerden we de Jan De Nayerlaan, die meteen studentikoos werd opengesteld. Dan ‘s avonds den eerste Katelijnse Verbondscantus, gevolgd door een denderende Verbonds-TD. Natuurlijk waren wij weeral de grootste club met de beste zangers, de hardst werkenden en ook de beste dansers.”

In het archief kunnen we helaas maar een deel van het krantenartikel terugvinden.

1983 – Revue Hodena

Op 14 december 1983 was Hodena er voor de eerste keer in geslaagd de studentenrevue naar zich toe te halen. In die revue werd (en wordt nu nog) de draak gestoken met de docenten van De Nayer door verschillende sketches op te voeren. In het Sint-Romboutscollege te Mechelen konden meer dan 800 aanwezigen genieten van dit schouwspel. De titel van het stuk luidde: “Eindelijk directieverkiezingen”.
De korte inhoud van het stuk was als volgt:(citaat uit verslag) “Vanwege de omvang van één van de secretaressen deden plots allerlei geruchten de ronde. Het kwam zelfs zover dat de directeur verantwoordelijk werd gesteld. Daarom hield men een directievergadering waarin beslist werd verkiezingen te houden. Om een echte directeur te kunnen zijn en om tegemoet te komen aan de studenten, gaan de Charel (directeur Verwilt) en zijn docenten ook nog naar een TD. Nadien volgen er natuurlijk de nodige problemen op den Home. Op de verkiezingsclub wordt na tal van speeches gekozen voor de heer Charles Verwilt.”

In een krantenbericht sprak men over de leuke maar rommelige studentenrevue van Hodena.

1985 – ARK: Anti Ramaekers Komitee

ARK: Anti Ramaekers Komitee.   Het ARK was een gezamenlijk initiatief van de Mechelse studentenclubs waarmee ze wilden ingaan tegen de houding van de toenmalige burgemeester van de stad Mechelen Jef Ramaekers. Hij stelde namelijk dat er in de week na 24.00u geen muziek meer mocht weerklinken op td’s en andere festiviteiten. Daarenboven zouden de verhuurprijzen van de stedelijke feestzalen eenzijdig verhoogd worden voor verhuring aan studentenclubs.De studenten voelden zich hierdoor (terecht) geviseerd want deze maatregel werd in het weekend afgezwakt tot 2.00u. Aanleiding hiervoor was, volgens de burgemeester, het toenemende alcoholisme van de jeugd en daardoor ook de stijging van vandalisme en ‘banditisme’.
Dit onmenselijk vroege sluitingsuur kon onmogelijk aanvaard worden door de studenten en al gauw werden er protestacties opgestart. Om eventuele gerechtelijke vervolgingen te vermijden werd er een onafhankelijk comité opgericht zonder officiële verantwoordelijke: het ARK. Dit comité zorgde voor verschillende protestacties en probeerde ook door overleg met de stad Mechelen alsnog de wet te wijzigen. Er waren twee duidelijk eisen: enerzijds het stopzetten van de prijsverhogingen in de feestzalen en anderzijds het verplichte sluitingsuur van 24.00u op 4.00u te brengen. Na verschillende overlegmomenten met de stad, zonder resultaat, volgde er een protestbetoging in het centrum van Mechelen tegen de beslissing op 20 maart 1985.

1993 – Brouwerijbezoek Roman

Na op verschillende plaatsen overal te lande brouwerijbezoeken te hebben afgelegd, werd er in 1993 voor de eerste keer een bezoekje aan brouwerij Roman in Oudenaarde gebracht. Tot op vandaag wordt er nog steeds een jaarlijks bezoek aan de kleine brouwerij gebracht en Hodena is zelfs de enige club die tegenwoordig nog door het bedrijf wordt toegelaten. In de brouwerij wordt onder andere Adriaan Brouwer, Sloeber, Romy Pils, Ename en Mater Witbier gebrouwen. Uit het verslag van onze ab-actis: “Na een erg korte rondleiding (“Als ik niet rap genoeg ga moet ge het maar zeggen.”) hebben we in de antieke ontvangstzaal een cantus gehouden. De ad fundums volgden elkaar in een razendsnel tempo op: de tijd was beperkt en het was gratis dus senior Loos probeerde eruit te halen wat erin zat. Dit is hem wel gelukt: met een 30-tal personen hebben we dan 4 vaatjes leeggedronken.”

2002 – Hodena op het web

In Katelijne kan er niet naast Hodena worden gekeken, maar om ook de rest van de wereld ook tevreden te stellen werd er door Ivan Chramtsov een digitale club ontworpen. Enkele van de ingrediënten van de site zijn nu nog in dienst: wistjedatjes, foto’s, info over het praesidium en de activiteiten om er maar een paar te noemen. Daarnaast was er ook nog wel wat anders te beleven; zo was er een gedeelte gadgets (een soort Hodena-shop) en per activiteit zorgde ab-actis Ivan ook voor een digitaal verslag, zodat je overal op aarde herinneringen kon ophalen.

Een uittreksel uit het verslag van de beruchte kiekencantus van 2002:
“Het nieuwe verbondszaaltje was stevig ingepakt in lagen plastiek om het een beetje te beschermen tegen onze Kiekencantus. Na enkele mededelingen en een paar liedjes kwamen dan de kiekens aan. Uiteraard moest de kiekenboer eerst een grondige ondervraging ondergaan (“Zijn het kippetjes of haantjes?!”…). Dat was voor mij ook het teken om de frieten te gaan halen. Uiteraard moesten ze nog in het vet gesmeten worden wanneer ik bij de Cools aankwam en dus heb ik een stukje cantus gemist. Toen ik ongeveer een half uur later terug in ’t zaaltje binnenkwam was het tijd voor the main event: Binnenproppen en smijten! Om een of andere reden werd er niet naar de mikroos achter den schachtenbak gemikt maar ongeveer een meter lager.”

Niet veel later ontwierpen Wim “Bastos” Aerts (Quaestor 2000-2001) en Tim “Swa” Van den Eynde (Senior 2001-2002) een nieuwe site, die nu nog altijd in gebruik is. Sinds 2005 is Hodena terug te vinden via www.hodena.be, dankzij Dirk Gypen (Spocul 1994-1995).

Close Menu